Vata Dosha Sthana

Astanga Hruday
(sutrasthana-12)
Astanga Sangraha
(Sutrasthana-20)
Charaka Samhita
(sutrasthana-20)
Sushruta Samhita
(sutrastana-21)
PakwashayaPaadauPaadaPakwashaya,guda
KatiPakwashayaPakwashayaShroni (Kati)
SakthiKatiKatiAdho nabhi
AsthiSakthiSakthi
SrothraAsthiAsthi
SparshanendriyaStrothraBasti
Sparshanendriyapurishadhanam

 

Pitta Dosha Sthana-

Astanga HrudayaAstanga SangrahaCharak SamhitaSushruta Samhita
NabhiNabhiAmashayaPakwamashayamadhagam
AmashayaAmashayaSweda
Sweda
Lasika
Sweda
Lasika
Lasika
Rudhiram
RudhiramRudhiramRasa
Rasachaksu
DrukSparshanam
Sparshanam

 

Kapha Dosha Sthana-

 Astanga Hrudaya Astanga Sangraha Charak SamhitaSushruta Samhita
 Urah Urah Urah Amashaya
 Kanta Kanta Shiras Urah
 Shira Shira Parvani Shira
 Kloma Kloma Amashaya Kantha
 Parvani (sandhi) Parvani Medas Jihwamula
 Amashaya Amashaya Sandhi
 Rasa Rasa
 Meda meda
 Ghranam Ghranam
 Jihva Jihva

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *