Stress Problem

Go through Ayurveda to Release Your Stress

Go through Ayurveda to Release Your Stress

Come to Parijatak for Natural Remedy to Your Stress ConcernGiven the current lifestyle and diet of the people these days, stress has become quite a common element in everybody’s life …
Read More
Simple Yet Effective Measures for Neck Pain Relief

चिंता – रोगत्पत्तीचे मूळ कारण

चिंता – रोगत्पत्तीचे मूळ कारण आजचे युग स्पर्धात्मक झाले असल्यामुळे आज सर्वांना लहानपासून तर मोठया पर्यंत काही न काही Tension असते. शाळेत जाणा-या मुलांना अभ्यासाचे, मध्यम वयोगटातील लोकांना कामाचे तर वाध्र्यकयावस्थेत करण्याची चिंता ही हेडसावत राहते. चिंतेचे स्वरुप सुरुवातीला लहान …
Read More