Blogs

Know the Best Ayurvedic Treatment for Weight Loss

Obesity is a health disorder caused due to the accumulation of fat tissue that blocks all the functional channels of ...
Read More
neck pain treatment in ayurveda

Neck Pain Treatment in Ayurveda

Is Neck Pain Hurting? The Science of Ayurveda has A Perfect Answer Remember one fine day travelling to work fresh ...
Read More
अरुची

अरुची

अरुची ‘प्रक्षिप्तं तु मुखे चान्नं यत्र नास्वादते नरः| अरोचकः स विज्ञेयः… ...
Read More
अजीर्ण

अजीर्ण

अजीर्ण – आज आयुर्वेदाची प्रक्टीस करत असताना रोज च्या ओ पी डी मध्ये एक तरी रुग्ण हा अजीर्ण झाल्याची तक्रार ...
Read More
सर्व्हाकल स्पॉंडिलायसिस

सर्व्हाकल स्पॉंडिलायसिस

सर्व्हाकल स्पॉंडिलायसिस म्हणजे काय हे अगदी सोप्या आणि सरळ भाषेत सांगायचे म्हणजे तर मणक्यांची होणारी झीज हो . आपल्या पाठीचा ...
Read More
स्थूल obesity आणि आयुर्वेद

स्थूल obesity आणि आयुर्वेद

स्थूल आणि आयुर्वेद आज स्थूल ता हि सर्वाना भेडसवणारी समस्या हली आहे .स्थौल्य मध्ये भारताचा जगभरात ३ रा नंबर लागतो ...
Read More
गर्भ संस्कार

गर्भ संस्कार

गर्भ संस्कार ह्या विषयी सध्या आयुषमंत्रालयाने पुस्तक प्रकाशित केलेले आहे व त्यावर सध्या जी काही टीका होते आहे ती टीका ...
Read More
टाचेच दुखणे

टाचेच दुखणे व यात्रेत, चालण्याच्या, धावण्याच्या स्पर्धेत सहभागी होताना मुख्यत्वे ही काळजी घ्यावी

शरीरामधील पाऊल हा एक महत्त्वाचा अवयव आहे. ह्यामुळेच टाचेच दुखणे म्हणजे नेमके काय समजून घेऊ , एक पाऊल यशाकडे, विजयाची ...
Read More
अम्लपित्त

अम्लपित्त

अम्लपित्त- अम्लगुणोद्रिक्तं पित्तं अम्लपित्तम् l या व्याधीमध्ये अम्लगुणाने पित्त वाढत असल्याने या व्याधीस अम्लपित्त असे म्हणतात .पित्त हे दोन प्रकारचे ...
Read More
श्वेत प्रदर

श्वेत प्रदर

श्वेत प्रदर काही दिवसापूर्वी एक जोडपे माझ्या क्लिनिक मध्ये आले .सीमा हि दिवसेंदिवस बारीक होत चालली आहे ,तिचे हात-पाय –कंबर ...
Read More
Loading...