Ayurvedic Do & Dont's

Pathya-Apathya For Backache

Pathya-Apathya For Backache- Pathyakar Ahar- Vihar- …
Read More

Pathya-Apathya for Otitis Media

Pathya-Apathya for Otitis Media The diet taken by a patient with ear problems should  not be kaphakar …
Read More

Pathya Apathya For Vatarakta(Gout)

Pathya Apathya For Vatarakta(Gout) Pathyakar Ahar-Vihar …
Read More
पचन-संस्थे-चे-विकार

पचन संस्थे चे विकार

पचन संस्थे चे विकार अन्न ,वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मुलभूत गरजा आहेत . माणूस कमावतो कश्या साठी तर पोटासाठी.पण आज आपण कमावण्याच्या तंत्रनेत इतके गुंग झालो आहे कि त्या मुळे आपण आपल्या आहारालाच विसरून जातो …
Read More

Rajayakshma (PULMONARY TUBERCULOSIS)

Pathya-Apathya for Rajayakshma PathyakarAhar-Vihar …
Read More

Pathya-Apathya in Knee pain

Pathya-Apathya in Knee pain Pathya-Apathya in Knee pain (Dos) …
Read More